Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Privacy

Body & Mind Coaching verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres, Hulpvraag, klacht(en) omschrijving, anamnese, Behandelplan en coach- of behandelverslag.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Body & Mind Coaching verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Body & Mind Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Het afhandelen van uw betaling. Verzenden van onze nieuwsbrief. Om u als coach zo goed mogelijk te kunnen coachen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Body & Mind Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 2 jaar

 

Delen met anderen

Body & Mind Coaching deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Body & Mind Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Body & Mind Coaching gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected].

Body & Mind Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Body & Mind Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Body & Mind Coaching, kunt u ons als volgt bereiken:

Adres: Rollestraat 4a, 7983KJ, Wapse

tel: 06-12801601

e-mail: [email protected] 

KvK nr: 04077888

BTW nr: NL1375.17.853B01


Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als, of impliceert geen vervanging te zijn van, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, met inbegrip van tekst, grafische plaatjes, afbeeldingen en informatie, opgenomen in of beschikbaar via deze website, is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Body & Mind Coaching aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op of beschikbaar gesteld via deze website en dergelijke informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt aangemoedigd om alle informatie verkregen van of via deze website met andere bronnen te bevestigen en alle informatie met betrekking tot een medische aandoening of behandeling samen met uw arts door te nemen.

Klacht

Heeft u een klacht dan hoor ik dit natuurlijk graag zodat we tot een oplossing kunnen komen. U kunt ook naar de website https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/ gaan

Copyright © 2021 — Built with GrooveFunnels. All rights reserved.